képzések

Figyelemdiéta és multitasking
(hatékony időgazdálkodásról más megközelítésből, kik a figyelem-hackereink, milyen módszerekkel győzhetjük le őket )
 
A nagy ugrás:  hogyan lépjünk túl saját korlátainkon? (képzés a tanult tehetetlenség leküzdése irányába)
 
Versenyszféra & Elit Sport . Mit tanulhatunk az elit sporttól? (fókuszálás, eredményorientáció, nyomás alatti teljesítés, stressz-kezelés, komfort zóna elhagyása + teljesítmény-fokozás, önbizalom építés és önmotiváció + csapatmotiváció)

+

Hatékony IDŐGAZDÁLKODÁS

Az egy szó, amellyel ebben a témában megtervezett tréningünket jellemezni tudjuk az a gyakorlatiasság. A képzés központi témája a hatékony időgazdálkodás tervezése és gyakorlati megvalósítása a 21. századi kihívások tükrében. A workshop többek között segít választ adni a következő kérdésekre:

 • Mi a saját időhatékonysági képünk? (a meglévő gyakorlatunk megismerésének pontos módszertana)
 • Merre induljunk, indulhatunk el? Az első lépések a hatékony időgazdálkodás felé
 • Mi a folyamata az eredményekhez hatékonyan elvezető célmeghatározás felé?
 • Hogyan maradjunk később az “úton”, szükséges-e változtatni? –  A reziliencia kérdésköre
 • Hogyan tegyük tartóssá az új módszereinket, rendszereinket?  – A hatékony szokások kialakításának tematikája

A workshop-on a résztvevők a saját  hétköznapjaikra könnyen lefordítható, átültethető gyakorlati lépéseket, eredményes eszközöket ismernek meg, próbálnak ki. A főbb érintett témák a következők:

 • „Activity Log”, mint hatékony időgazdálkodási kezdő stratégia
 • a Pickle Jar Theory alapjai
 • a priorizálás gyakorlati lépései
 • a 80/20-as szabály a gyakorlatban
 • a hatékony célkövetés alapjai, egyéni különbségek
 • a reziliencia és a szokások szerepe a hatékony időgazdálkodás kialakításában
 • a hatékony delegálás lépései, kommunikálása
 • a halogatás (aktív, passzív halogatás) problematikája és megoldási utak

PREZENTÁCIÓS készségfejlesztés

 •  hogyan növelhetjük magabiztosságunkat a prezentáció során?
 • a hatékony prezentáció ismérvei
 • mit akarunk közölni? – tervezés
 • a vizualizáció szerepe, gyakorlati jó példák
 • komplex tartalmak egyszerű kommunikálása
 • hogyan legyünk úrrá aggodalmainkon?
 • önreflexió szerepe
 • humor – a kétélű fegyver
 • a prezentáció strukturálása
 • a sztori-faktor szerepe és gyakorlati hatékony alkalmazása
 • tipikus prezentációs hibák és azok elkerülésének lehetőségei

 KOMMUNIKÁCIÓ

 •  mi maga a kommunikáció?
 • a kommunikáció folyamata
 • a hatékony kommunikáció fő elemei
 • a kommunikációs stílusok elemzése, megismerése és felismerése
 • az asszertív kommunikáció alapjai, gyakorlati összetevői
 • specifikus kommunikációs metódusok
 • hogyan legyünk asszertívak?
 • a kommunikáció és a technológia kapcsolata
 • az aktív figyelem gyakorlati megvalósítása
 • hogyan kommunikáljunk hatékonyan élő szóban?
 • a non-verbális kommunikáció kulcsai
 • a metakommunikáció tudatos olvasása és használata
 • a közösségi felületek szerepe a kommunikációban
 • kommunikáció a közösségi hálókon
 • különböző kommunikációs etikettek és azok használata
 • a hatékony kommunikációt zavaró tényezők és azok feloldása
 • a kommunikációs idő szerepe
 • kérdezéstechnikák

KONFLIKTUSKEZELÉS

 •  a konfliktus felismerése és elfogadása
 • az öt alap konfliktuskezelési stílus
 • a konfliktus definiálása, megértése
 • konfliktus megoldási stratégiák alkalmazása
 • az IBR megközelítés gyakorlati alapjai
 • az un. „nehéz” emberek hatékony kezelése
 • érzelmek kezelése a munkahelyen
 • hogyan kommunikáljunk agresszívan kommunikáló emberekkel?
 • asszertív kommunikáció és a konfliktus kezelés kapcsolata
 • hogyan ne kezdjünk hozzá a konfliktus kezeléséhez?
 • hallgatás és figyelem: miért kell fejlesztenünk a figyelmünkön?
 • az empátia szerepe
 • hogyan változtathatjuk, javíthatjuk meg érzelmi intelligenciánkat?

 HATÉKONYSÁGUNK NÖVELÉSEHogyan hozzuk ki magunkból a maximumot?

 • hogyan hozhatjuk ki magunkból egy cél érdekében a maximumot?
 • milyen eszközök állhatnak rendelkezésünkre a céljaink eléréséhez?
 • versenysportban is alkalmazott módszerek hogyan segítheti a „civil” embert az úton?
 • hogyan motiváljuk magunkat, amikor lankad a lelkesedésünk?
 • időbeosztás és eredmények szoros kapcsolata
 • „jó” szokások kialakításának módjai
 • célkövetés, a hatékony ön-monitoring kialakítása
 • activity log ALKALMAZÁSA

TÁRGYALÁSTECHNIKA

 •  a win-win tárgyalási technika alapjai
 • az integratív tárgyalás módszertana
 • a disztributív eljárás
 • hogyan reagáljunk a nem teljesíthető elvárásokra?
 • hogyan mondjunk nemet?
 • a meggyőzés technikái és alkalmazhatósága (eszközök)
 • a retorikában rejlő lehetőségek kiaknázása
 • a reciprocitás és befolyás
 • a Blanchard modell gyakorlati alkalmazása
 • hitelesség felépítése és megtartása
 • a CL modellben rejlő lehetőségek
 • tipikus tárgyalási hibák

 MOTIVÁCIÓ ÉS CÉLKÖVETÉS

 •  a tervezés, célkövetés gyakorlati alapjai
 • mi van a SMART célokon túl?
 • a priorizálás alapjai, típusai
 • a motiváció típusai
 • generáció specifikus motivációs eszközök bemutatása
 • hogyan maradjunk motiváltak? hogyan motiváljuk a munkatársainkat?
 • hogyan kerekedjünk felül a halogatási szokásainkon?
 • a reziliencia fő összetevői
 • hogyan növeljük a rezilienciánkat?
 • szokások alap dinamikája
 • hogyan alakítsunk ki igény szerint szokásokat?