A NŐKNÉL A LABDA! – AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA SZEREPE A VEZETÉSBEN

Az utóbbi években egyre több tudományos kutatás vizsgálta az érzelmi intelligencia (EQ) szerepét a vezetés eredményességében. Ezek a vizsgálatok kivétel nélkül megegyeznek abban, hogy a magas érzelmi intelligencia elengedhetetlenül szükséges a hatékony és eredményes vezetéshez.

Ami még izgalmasabb, hogy a vizsgálatok* a nemek közötti különbségekre is kiterjedtek, illetve jó néhány területen magasabb értékek mutatkoztak a női vezetők esetében. Melyek ezek az EQ kompetenciák, vajon tudatában vannak-e ezeknek az erősségeknek a ma női vezetői, és ami talán még fontosabb, alkalmazzák-e őket?

Mindenekelőtt tisztázzuk röviden az EQ, az érzelmi intelligencia fogalmát. Az érzelmi intelligencia a saját és mások érzelmeinek felfogásával, kezelésével és irányításával kapcsolatos képességek együttese; az EQ szintje megmutatja, hogy mennyire vagyunk tudatában érzelmeinknek, hogyan tudjuk ezeket az érzelmeinket kontrollálni, mennyire ismerjük fel mások érzelmeit (empátia) és ezeket hogyan tudjuk pozitívan befolyásolni?

Vizsgáljunk meg négy példát kifejezetten azon kompetenciák közül, ahol egyértelműen a nők oldalára billen el a mérleg karja; ezek mind olyan jellemzők, amelyek a mai vezetéselméleti felfogás szerint nagy jelentőséggel bírnak a jelen felgyorsult, komplex, innovációkban bővelkedő és gyorsan változó üzleti világában.

Megfontolt gondolkodás

Ez a jellemző képessé teszi a vezetőt arra, hogy ne kapkodva döntsön; gondolja át a költség-haszon arányokat, mérlegeljen mielőtt ténylegesen lép. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a tényeken alapuló adatok és érzelmi információk elegyítésének és feldolgozásának képessége, illetve az együttműködési hajlam. Ezek mind egy megfontoltabb hozzáállást eredményeznek; ez az „előbb gondolkodj, aztán cselekedj” stratégia gyakorlati alkalmazása.

Érzelmek felismerése

Az érzelmek felismerésének képessége nem olyan nyilvánvaló, mint azt elsőre gondolnánk. Ez a kompetencia arra utal, hogy a vezető képes tudatosan felismerni és megérteni saját, illetve munkatársai érzelmeit és ennek tudatában cselekszik, nyitott az érzelmekre; ezeket nem zavaró elemekként kezeli, hanem a döntéseket erősen befolyásoló tényezőknek tekinti.

Empátia

A magasabb empátia érzék egy másik olyan terület, amelyen a női vezetők egyértelműen jobb eredménnyel rendelkeznek. Az, aki nagyobb empátiaérzékkel bír, határozott versenyelőnnyel rendelkezik a többi vezetővel szemben; az empátia a vezető mind pozitív befolyásoló erejére, mind motivációs képességére nagy hatással van. A magasabb érzelmi empátia segít a megfelelő szimpátia kialakításában, a felek közötti szükséges kémia létrejöttében**.

Optimista hozzáállás

Az optimista megközelítés egy olyan jellemző, amely támogatja a proaktív, megoldás-orientált gondolkodásmódot. Ezen fontos kompetencia segít a problémamegoldásában, a szükséges energiatartalékok mozgósításában, illetve a hatékony motivációban. Az embereket magával ragadja a jövővel kapcsolatos, a múltbéli eredményekre alapozó pozitív, reményteli hozzáállás.

Azok a nők, akik vezető ambíciókkal rendelkeznek, vagy már vezetők, nem hagyhatják figyelmen kívül ezeket a kompetenciákat (nyilván ezek csak kiragadott példák), élniük kell az érzelmi intelligenciájuk adta lehetőségeikkel. A kérdés, hogy tudatában vannak-e ezeknek a lehetőségeknek és alkalmazzék-e?

Hölgyeim, a labda az Önök térfelén van. Csapják le!

Tagged

Leave a Reply